Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Copyright σε LaTeX

Ο παρακάτω κώδικας προσθέτει μια υδατογραφία σε κάθε σελίδα ενός εγγράφου. Χρησιμοποιείται κυρίως για την δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας.

\usepackage{everypage}
\usepackage[absolute,overlay]{textpos}
\usepackage{tikz}

\AddEverypageHook{%
  \begin{textblock}{4}(4.5,4)
  \begin{tikzpicture}
  \node[draw,opacity=0.4,rotate=35] at (current page.center) {\Huge
Copyright \textcopyright\ 2013 igiann};
  \end{tikzpicture}
  \end{textblock}}

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Greek hyphenation windows MikTeX 2.7 XeLaTeX

Γράφω αυτό το κείμενο σαν συνέχεια ενός παλαιότερου θέματος για τη χρήση του XeLaTeX σε Windows. Το πρόβλημα που είχε προκύψει τότε ήταν η μη ύπαρξη συλλαβισμού των λέξεων (hyphenation). Εδώ παρουσιάζεται μια λύση για την εισαγωγή των κανόνων συλλαβισμού της Ελληνικής γλώσσας.

Επιλέγουμε Start-> MikTex ->Settings και πάμε στην καρτέλα Languages. Εκεί ψάχνουμε να βρούμε την ελληνική γλώσα.

Επιλέγουμε και τα τρία σε περίπτωση που μας πιάσει και θέλουμε να γράφουμε με πολυτονικό σύστημα.

Πατάμε Apply και Ok.

Θα μας ζητηθεί να γίνει rebuild των format files. Πατάμε Οκ. και είμαστε έτοιμοι...


Εισάγουμε το ακόλουθο κείμενο στο TexMaker. Και ακολουθούμε τις οδηγίες

\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage{xgreek}
\setmainfont[Mapping=tex-text]{Times New Roman}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής, αφού η κυβέρνηση προχωρά σε συμφωνία με τον όμιλο MIG. Σε πρώτη φάση η συμφωνία αφορά στο πτητικό έργο και την τεχνική βάση, ενώ εντός μίας εβδομάδος θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για την επίγεια εξυπηρέτηση.
\end{document}

Sumatra PDF


Κάνουμε compile το έγγραφο .tex και διαπιστώνουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Τι κάνουμε γυρνάμε στο αρχειακό κείμενο και ψάχνουμε μέσα στον κώδικα το μέρος που πρέπει να αλλαχτεί. Όχι πια αν χρησιμοποιηθεί το SumatraPDF τότε η διαδικασία των αλλαγών και των διορθώσεων γίνεται παιχνίδι. Καθώς κάνουμε κλικ στο PDF εκεί που θέλουμε να αλλάξουμε και ο κέρσορας πηγαίνει μόνος του στο αντίστοιχο  σημείο στο αρχείο *.tex.


Επίσης ο SumatraPDF είναι ένας πολύ καλός eBook reader που υποστηρίζει διάφορα φορμάτ όπως  PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ και CBR. Το παρακάτω βίντεο είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικό.


Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

LaTeX3, Greek, MikTeX, fontspec, expl3, Πρόβλημα

Αυτό τον καιρό γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης της LaTeX από την έκδοση 2.e στην έκδοση 3.

Αυτό έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Συγκεκριμένα στο αρχείο fontspec.sty και expl3.sty. Τα αρχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά για τον κώδικα που χρησιμοποιούμε για να γράφουμε ελληνικά με το XeLaTeX.

Η λύση είναι η ακόλουθη.

 1. Κάνουμε πλήρη ενημέρωση της έκδοσης του MikTeX που χρησιμοποιούμε.
  Start→Programs→MikTeX→Maintenance (Admin)→ Update (Admin)
 2. Επιλέγουμε Next και περιμένουμε να γίνει ο έλεγχος της αναβάθμισης. Όταν τελειώσει επιλέγουμε Next και περιμένουμε να γίνει η αναβάθμιση.
 3. Στη συνέχεια:

  Start→Programs→MikTeX→ Maintenance (Admin)→Package Manager(Admin)


 4. Και εγκαθιστούμε τα παρακάτω πακέτα:
  • l3kernell
  • 3package
Ελπίζω μετά από αυτό το πρόβλημα να λυθεί.


XeLaTeX Windows MikTex WinEdt Greek how-to

Για όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον WinEdt σαν editor στο XeLaTeX project τους… ΝΑ ΤΟ ΞΕΧΑΣΟΥΝ.

Το WinEdt δεν υποστηρίζει κωδικοποίηση UTF-8. Επίσης και το TeXnicCenter(δωρεάν) δεν υποστηρίζει UTF-8.

Προσωπικά πιστεύω ότι WinEdt είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν αργήσει τόσο πολύ να του προσθέσουν αυτή την λειτουργία.