Αναρτήσεις

Copyright σε LaTeX

Ο παρακάτω κώδικας προσθέτει μια υδατογραφία σε κάθε σελίδα ενός εγγράφου. Χρησιμοποιείται κυρίως για την δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας. \usepackage{everypage} \usepackage[absolute,overlay]{textpos} \usepackage{tikz} \AddEverypageHook{%   \begin{textblock}{4}(4.5,4)   \begin{tikzpicture}   \node[draw,opacity=0.4,rotate=35] at (current page.center) {\Huge Copyright \textcopyright\ 2013 igiann};   \end{tikzpicture}   \end{textblock}}

Greek hyphenation windows MikTeX 2.7 XeLaTeX

Εικόνα
Γράφω αυτό το κείμενο σαν συνέχεια ενός παλαιότερου θέματος για τη χρήση του XeLaTeX σε Windows. Το πρόβλημα που είχε προκύψει τότε ήταν η μη ύπαρξη συλλαβισμού των λέξεων (hyphenation). Εδώ παρουσιάζεται μια λύση για την εισαγωγή των κανόνων συλλαβισμού της Ελληνικής γλώσσας. Επιλέγουμε Start-> MikTex ->Settings και πάμε στην καρτέλα Languages. Εκεί ψάχνουμε να βρούμε την ελληνική γλώσα. Επιλέγουμε και τα τρία σε περίπτωση που μας πιάσει και θέλουμε να γράφουμε με πολυτονικό σύστημα. Πατάμε Apply και Ok. Θα μας ζητηθεί να γίνει rebuild των format files. Πατάμε Οκ. και είμαστε έτοιμοι... Εισάγουμε το ακόλουθο κείμενο στο TexMaker. Και ακολουθούμε τις οδηγίες \documentclass[a4paper,12pt]{article} \usepackage{fontspec} \usepackage{xunicode} \usepackage{xltxtra} \usepackage{xgreek} \setmainfont[Mapping=tex-text]{Times New Roman} \usepackage{graphicx} \begin{document} Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής, αφού η κυβέρνησ

Sumatra PDF

Εικόνα
Κάνουμε compile το έγγραφο . tex και διαπιστώνουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Τι κάνουμε γυρνάμε στο αρχειακό κείμενο και ψάχνουμε μέσα στον κώδικα το μέρος που πρέπει να αλλαχτεί. Όχι πια αν χρησιμοποιηθεί το SumatraPDF τότε η διαδικασία των αλλαγών και των διορθώσεων γίνεται παιχνίδι. Καθώς κάνουμε κλικ στο PDF εκεί που θέλουμε να αλλάξουμε και ο κέρσορας πηγαίνει μόνος του στο αντίστοιχο  σημείο στο αρχείο *. tex . Επίσης ο SumatraPDF είναι ένας πολύ καλός eBook reader που υποστηρίζει διάφορα φορμάτ όπως  PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ και CBR. Το παρακάτω βίντεο είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικό.

LaTeX3, Greek, MikTeX, fontspec, expl3, Πρόβλημα

Εικόνα
Αυτό τον καιρό γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης της LaTeX από την έκδοση 2.e στην έκδοση 3. Αυτό έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Συγκεκριμένα στο αρχείο fontspec.sty και expl3.sty. Τα αρχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά για τον κώδικα που χρησιμοποιούμε για να γράφουμε ελληνικά με το XeLaTeX. Η λύση είναι η ακόλουθη. Κάνουμε πλήρη ενημέρωση της έκδοσης του MikTeX που χρησιμοποιούμε. Start→Programs→MikTeX→Maintenance (Admin)→ Update (Admin) Επιλέγουμε Next και περιμένουμε να γίνει ο έλεγχος της αναβάθμισης. Όταν τελειώσει επιλέγουμε Next και περιμένουμε να γίνει η αναβάθμιση. Στη συνέχεια: Start→Programs→MikTeX→ Maintenance (Admin)→Package Manager(Admin) Και εγκαθιστούμε τα παρακάτω πακέτα: l3kernell 3package Ελπίζω μετά από αυτό το πρόβλημα να λυθεί.

XeLaTeX Windows MikTex WinEdt Greek how-to

Για όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον WinEdt σαν editor στο XeLaTeX project τους… ΝΑ ΤΟ ΞΕΧΑΣΟΥΝ. Το WinEdt δεν υποστηρίζει κωδικοποίηση UTF-8. Επίσης και το TeXnicCenter(δωρεάν) δεν υποστηρίζει UTF-8. Προσωπικά πιστεύω ότι WinEdt είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν αργήσει τόσο πολύ να του προσθέσουν αυτή την λειτουργία.

Πρώτο Post με τη χρήση του syntaxhighlighter

Με τη χρήση του syntaxhighlighter μπορείται να κάτε post κώδικα. Το syntaxhighlighter αναλαμβάνει την παρουσίση του κώδικά σας. Λεπτομέριες σε επόμενο post. //include this file for cout #include &#60 iostream.h &#62 int main() { //print out the text string, "Hello, World!" cout << "Hello, World!" << endl; return 0; }

Installation of QT4 and KDevelop on ubuntu linux systems

First you have to add the repository of kdevelop deb http://ftp5.gwdg.de/pub/opensuse/repositories/home:/amilcarlucas/xUbuntu_8.04/ ./ into your sources.list file. Then you can install the new KDevelop after updating the package list (i.e. run apt-get update and install with apt-get install kdevelop ). After you have to install the automake. sudo apt-get install automake And now you are ready for installation the QT4 libraries sudo apt-get install libqt4-core libqt4-dev libqt4-gui qt4-dev-tools qt4-designer The next step is to connect the KDevelop the QT4. So you have to open kdevelop and select Project -> Project Options -> C++ Support -> Qt Options then paste to " QMake binary " the qmake path " /usr/bin/qmake-qt4 " and to the " Designer Binary " the designer path " /usr/bin/designer-qt4 ". You are ready for building your first "Hello World" application using Qt.